Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Αίτημα προς SAOS FERRIES για τουριστικούς οδηγούς


Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν
                        Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ
Σαμοθράκη 04/08/2011
Προς:
SAOS FERRIES
Αριθμ. πρωτοκ.: 35/2011
            Πριν λίγες μέρες σας κατατέθηκε προφορικώς αίτημα του συλλόγου από τον γραμματέα του Δ.Σ., για την τοποθέτηση στο μπαρ του ΣΑΟΣ ΙΙ ένα σταντ με τουριστικούς οδηγούς του συλλόγου. Η απάντηση σας δια στόματος κυρίας Μαρίας Μανούση ήταν πως θα μας απαντούσατε σύντομα.
             Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν συντομότερα την απάντηση σας, ώστε αν αυτή είναι θετική να παραδώσουμε τα έντυπα και να αρχίσουν να διανέμονται τώρα που η κίνηση αυξάνεται… Εάν είναι αρνητική να δούμε με την σειρά μας που μπορούμε να τα διοχετεύσουμε.
Για το Δ. Σ.
ο πρόεδρος                           ο γραμματέας
   Γλήνιας Ιωάννης                 Παπαντίδης Ειρηναίος