Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Δρομολόγια ΣΑΟΣ ΙΙ 05/09/2011 - 31/10/2011


Saos Ferries Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ
Σαμοθράκη - Αλεξανδρουπολη - Σαμοθράκη
Δρομολόγια 05/09/2011 -
31/10/2011
Saos Ferries δρομολόγια ΣΑΟΣ ΙΙ 05/09/2011 - 11/09/2011
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ
ΠΡΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δευτέρα
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
11:00
Δευτέρα
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
16:00
Τρίτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
11:00
Τρίτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
16:00
Τετάρτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
13:00
Πέμπτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
07:00
Πέμπτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
14:00
Πέμπτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
17:00
Παρασκευή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
10:00
Παρασκευή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
13:00
Παρασκευή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
16:00
Σάββατο
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
09:00
Σάββατο
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
12:00
Κυριακή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
12:30
Κυριακή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
15:30
Κυριακή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
18:30

Saos Ferries δρομολόγια ΣΑΟΣ ΙΙ 12/09/2011 - 25/09/2011
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ
ΠΡΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δευτέρα
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
11:00
Δευτέρα
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
16:00
Τρίτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
11:00
Τρίτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
16:00
Τετάρτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
13:00
Πέμπτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
07:00
Πέμπτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
14:30
Παρασκευή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
12:00
Παρασκευή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
15:00
Σάββατο
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
09:00
Σάββατο
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
12:00
Κυριακή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
12:30
Κυριακή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
15:30
Κυριακή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
18:30

Saos Ferries δρομολόγια ΣΑΟΣ ΙΙ 26/09/2011 - 31/10/2011
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ
ΠΡΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δευτέρα
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
11:00
Δευτέρα
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
16:00
Τρίτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
13:00
Τετάρτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
08:00
Τετάρτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
13:00
Πέμπτη
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
07:00
Πέμπτη
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
14:30
Παρασκευή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
11:30
Παρασκευή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
15:30
Παρασκευή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
18:30
Σάββατο
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
-
Σάββατο
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
-
Κυριακή
Αλεξ/πολις
Σαμοθράκη
15:00
Κυριακή
Σαμοθράκη
Αλεξ/πολις
18:00